Chceme dať ľudí do pohybu a nechať ich znovu objaviť dobrý pocit z príjemného vyčerpania. Samostatne testovať svoje hranice znamená tieto hranice aj poznať.

Naša túra je dobrodružstvom, cestou k novým skúsenostiam a cestou k sebe samému.

 

Čokoľvek máš na srdci – sme tu radi pre teba!

 

Píš: extrem@24stundenburgenland.com

 

Volaj: Tobias +43 (0)664 4513937 or Michael +43 (0)664 4003211

 

Navštív nás:

www.facebook/24stundenburgenland

www.instagram.com/24STUNDENEXTREM

 

 

Rozhovory, texty a fotky radi poskytneme na vyžiadanie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPRESSUM / LEGAL INFORMATION / TERMS & CONDITIONS

 

Vydavateľ a zodpovednosť za obsah:

Spolok 24 Stunden Burgenland

Zápis v Centrálnom registri spolkov pod číslom: 660434585

Sídlo: 7063 Oggau

 

 

Pomienky účasti/vylúčenie zodpovednosti:

Spolok 24 Stunden Burgenland je nezisková organizácia na podporu extrémnej chôdze ako aj porozumenia medzi obyvateľmi Rakúska a Maďarska prostredníctvom spoločného pohybu a spoločných zážitkov!

 

24-hodinová Burgenland Extremtour 2019 je podujatím s účasťou na vlastné riziko/vlastné nebezpečenstvo.

Všetci účastníci akceptujú toto vylúčenie zodpovednosti. Všetci účastníci súhlasia s tým, že všetky s nimi pred túrou, počas nej a po nej vyhotovené filmové, zvukové a obrazové záznamy smú byť v akejkoľvek mediálnej podobe (online, tlač, TV, rádio, atď.) bez dohody a odmeny, ako aj priestorovo a časovo neobmedzene použité spolkom 24 Stunden Burgenland a jeho mediálnymi partnermi a sponzormi.

Právne upozornenie pre súkromné osoby a tlačové médiá: Všetky vlastné vyhotovené fotky, zvukové a filmové záznamy smú byť použité pre súkromné účely a bez povolenia. Všetky tlačovými médiami a ich pracovníkmi vyhotovené obrazové, zvukové a filmové záznamy smú byť kedykoľvek a bez obmedzení použité pre spravodajské účely. Komerčné použitie nad tento rámec je bez písomného súhlasu neprípustné.

A ešte niečo: Naše informácie sa týkajú vždy žien aj mužov; z dôvodu čitateľnosti často používame mužskú formu pojmov (napr. „účastník“; „chodec“, atď.); tieto pojmy sa samozrejme vzťahujú ako na osoby ženského, tak aj mužského pohlavia.

 

 

 

Naozaj veľmi dôležité UPOZORNENIE:

24-hodinová Burgenland Extrem Tour je extrémne zaťažkávajúcou skúškou pre telo a dušu. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za zdravotné riziká účastníka. Účastníkovi samotnému prislúcha zistiť si vopred svoj zdravotný stav.

 

24-hodinová Burgenland Tour 2019 sa koná v každom počasí. Extrémne zlé počasie a vyčerpanie podstatne zvyšujú riziko zranenia. Trasa prebieha čiastočne aj oblasťou, v ktorej nemôže byť v núdzovom prípade zabezpečená rýchla pomoc. Myslite prosím vždy na to, že vlastné zdravie je dôležitejšie než dosiahnutie vytýčeného cieľa. Každý účastník a každá účastníčka sú už svojim prvým krokom víťazmi v duchu tohto podujatia.

 

ŠTartovacie balíčky sa budú vydávať výlučne na príslušných miestach štartu v príslušných výdajných termínoch. Zasielanie poštou pred, počas a po výdajnom termíne žiaľ nie je možné. Nevyzdvihnuté štartovacie balíčky nami spracované a odovzdané charitatívnemu zariadeniu. Tvoje štartovacie miesto nie je prenosné a prihlasovací poplatok sa za žiadnych okolností nevracia – s výnimkou zrušenia podujatia usporiadateľmi. Odporúčame ti uzatvorenie poistenia pre prípad storna.

 

Všetky služby kyvadlovej dopravy (shuttle), zabezpečovacie služby a naše služby so servisnými vozidlami sú ponúkané nezáväzne. Extrémne poveternostné podmienky môžu viesť k obmedzeniu týchto služieb. Právny nárok na ich plnenie nejestvuje!

 

Oficiálny koniec zabezpečovacích služieb/koniec podujatia: Sobota, 26. január 2019, 14:00 hod.!

 

 

Concept, text & web design: MOTO GmbH

Web hosting: AKIS - Freude am Surfen \:-)

 

Zverejnenie podľa § 25 zákona o médiách

Upozornenia a vylúčenie zodpovednosti

Akékoľvek ručenie za priame, nepriame a ostatné škody, nezávisle od ich príčin, ktoré vzniknú z používania alebo neprístupnosti údajov na tejto webovej stránke, sa vylučuje.

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Informácie sú určené len na osobné použitie. Akékoľvek použitie nad tento rámec, obzvlášť ukladanie do databáz, rozmnožovanie a akákoľvek forma použitia na podnikateľské účely, ako aj poskytnutie tretím – aj v častiach alebo v prepracovanej forme – bez nášho písomného súhlasu je zakázané. Uvítame hyperlinky na 24stundenburgenland.com. Upustiť treba od akéhokoľvek načítavania jednotlivých stránok našej ponuky do rámov cudzích webových stránok.

Všetky logá, firemné nápisy a zobrazenia nesmú byť používateľmi tejto informačnej ponuky použité pre vlastné účely, akéhokoľvek druhu, a podliehajú neobmedzene autorským právam, právam na obrazové materiály a právam na značky príslušných majiteľov.

 

Celý obsah webovej stránky spolku 24 Stunden Burgenland je chránený autorským právom. Všetky práva vyhradené.

Autorské právo/právo na obrazové materiály a právo na značku spolku 24 Stunden Burgenland, ako aj copyright celej webovej prezentácie vrátane textov, obrázkov, značiek, grafík vlastní NO-Design/Tobias Monte a Michael Oberhauser. Autorské práva/práva na obrazové materiály a práva na značky tretích tým ostávajú nedotknuté. Všetky na týchto stránkach uvedené/zobrazené značky/obrázky iných firiem podliehajú neobmedzene vlastníckym právam príslušných zapísaných vlastníkov.

 

Photo credits: Verein 24 Stunden Burgenland Fotoarchiv / Andreas Hafenscher / Reinhard Müller / Maria Hollunder / Bernie Pölzl

© 2018/19, MOTO GmbH. Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Verein 24 Stunden Burgenland, ZVR 660434585, A-7063 Oggau.  IMPRESSUM / Datenschutz